Nieuw in de collectie

schilderijen van Hans Langbroek

De Kunstuitleen bestaat 45 jaar!

Nieuw in de collectie

schilderijen van Monique Nieberg

Nieuw in de collectie

Typex’s Andy

Workshop voor groep 1,2 en 3

Basisscholen maken kennis met de Kunstuitleen

Nieuw in de collectie

schilderijen van Yvonne Zomerdijk

Toffe peren!

ontwerp: Annettte Behrens en Carina Hesper

Nieuw in de collectie

schilderijen van Coren Geus

De KUNSTUITLEEN bestaat 45 jaar!

30 oktober 2020

“Heden de zesde mei negentienhonderd vijfenzeventig, verschenen voor mij, Robbert de Back,
notaris ter standplaats Den Helder, de heren:
1. Gijsbertus Olivier Boogh, directeur van de muziekschool te Den Helder, wonende te …
2. Drs. Johannes Marinus van Eeden, socioloog, wonende te…
3. Karel Theodorus Dirk Selie, manager, wonende te…
De comparanten verklaarden bij deze een stichting in het leven te roepen… welke de naam draagt:
Stichting Kunstuitleen Den Helder.”

Met bovenstaande tekst uit de oprichtingsakte werd in 1975 de basis gelegd voor de Kunstuitleen
Den Helder. Het toentertijd omschreven doel was:

     a. de contactmomenten tussen de kunstenaars en het publiek te vergroten;
     b. tot een zo groot mogelijke spreiding te komen van werkstukken van beeldend
     kunstenaars, en;
     c. verbetering van de positie van beeldende kunstenaars.

En nog steeds is de ideologie achter deze doelstellingen leidend voor onze hedendaagse
Kunstuitleen: namelijk om kunst aan de wand, of op tafel voor iedereen mogelijk te maken.
Iedereen zou kennis moeten kunnen maken met beeldende kunst. Kunst voor iedereen!

Als er iemand was die deze ideologie uitdroeg was het wel Jan Riekwel. Jan was vanaf dag 1 de
drijvende kracht achter en in de Kunstuitleen van Den Helder. De eerste vestiging was in de Sluisdijkstraat, in een voormalige bakkerij op de hoek van de Ruygweg. Jan Riekwel werd directeur en bleef tot aan zijn dood het gezicht en groot pleitbezorger van de Helderse Kunstuitleen. Zo ook toen de Kunstuitleen verhuisde naar het gebouw van de Openbare Bibliotheek aan het Bernardplein.

Hoewel de samenwerking met de bibliotheek een meerwaarde had, verhuisde de Kunstuitleen in
2008 naar de huidige locatie op Willemsoord, gebouw 52A. De expositieruimte daar was immers vele malen groter door de samenwerking met de toenmalige Kunsthal. Toen deze expositieruimte wegviel, zocht de Kunstuitleen samenwerking met Galerie Windkracht 13. Vele geslaagde gezamenlijke exposities volgden. Inmiddels heeft de Galerie tot ieders spijt haar deuren gesloten.
Sindsdien vonden we een nieuwe mooie samenwerking met restaurant Kunst&Kitchen, medegebruiker van gebouw 52A op Willemsoord. De eerste exposities hebben inmiddels plaatsgevonden en we hopen dat er nog vele zullen volgen. Want het proeft naar meer!

Ook de samenwerking met KopGroep Bibliotheken is gelukkig altijd goed gebleven en

tegenwoordig maakt de Kunstuitleen dankbaar gebruik van de bus van de bibliotheek voor het vervoer van beeldende kunst naar onze abonnees in Schagen.

Zo staat samenwerking met partners door alle jaren heen steeds hoog in het vaandel van de
Kunstuitleen. Mooie voorbeelden zijn ook de bestaande samenwerking met Het Toeristisch Informatiepunt en met Lijstenmakerij Mellema. Beide partners bieden een welkome aanvulling op het geheel. Met elkaar brengen we het zo voor elkaar en dat is ook nodig. Paul Sanders, oud-directeur van Triade, zei het me eens zo treffend:

“Voor kunst en cultuur moeten we altijd vechten; het is voor veel mensen geen vanzelfsprekende waarde, maar een soort van luxe, die we ons pas mogen veroorloven in dagen dat het economisch goed gaat. Dat kunst en cultuur levensvoorwaarden zijn, die ons tot mens maken moet kennelijk elke dag opnieuw bewezen worden”.

We houden u op de hoogte van eventuele acties omtrent het 45-jarig bestaan van de
Kunstuitleen. Voor nu: blijf gezond en we zien u graag binnenkort in de Kunstuitleen of bezoek onze website: www.kunstuitleen-denhelder.nl

Namens bestuur en medewerker van de Kunstuitleen,


Wiltrude Turnhout (voorzitter)